Allmänna ansökningsvillkor

1. Genom att acceptera villkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av ansökan kommer att behandlas för att kunna administrera Stipendiet. I samband med publicering av stipendiater kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras i Mercedes-Benz Sveriges sociala kanaler. Bilderna/fotografierna/materialet som tagits på dig- eller där du kan identifieras får användas helt fritt i obegränsad omfattning och i tid i Mercedes-Benz Sverige AB:s kommunikation samt för att marknadsföra Mercedes-Benz Sverige AB oavsett kanal/medieform.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

3. Ansvarig för tävlingen är: Mercedes-Benz Sverige AB, Dockplatsen 1, Malmö

4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 18 år (eller ha målsmans godkännande) samt gå ut fordonsprogrammet/personbilar 2018 samt acceptera villkoren i detta dokument.

5. För att ansöka ska du fylla i fälten på www.mercedes-benz.se/techstar

6. Sista ansökningsdag är den 14 april 2018.

Stipendiet består av en resa till Stuttgart med uppehälle samt en 8 dagar lång utbildning till Qualification Program Maintenance Technician PC" med svenska lärare

7. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt.

8. Tävlingen är inte öppen för anställda på Mercedes-Benz Sverige AB eller hos något företag inblandat i tävlingen.

9. Mercedes-Benz Sverige AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Mercedes-Benz Sverige AB. Mercedes-Benz Sverige AB tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

10. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Mercedes-Benz Sverige AB:s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

11. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Mercedes-Benz Sverige AB rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

12. Stipendiater utses av en jury bestående av representanter från Mercedes-Benz Sverige AB:s eftermarknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

13. Stipendiaterna kommer att kontaktas via telefon, brev eller e-post. Mercedes-Benz Sverige AB kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar i vecka 20. Om inte vinnaren gått att nå äger Mercedes-Benz Sverige AB rätt att utse en ny stipendiat.

14. Genom att du skickar in ditt bidrag i tillåter du att Mercedes-Benz Sverige AB får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Mercedes-Benz Sverige AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

15. Genom att ansöka garanterar du att du uppfyller villkoren. Mercedes-Benz Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera sökande som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.